Skip to Content
Academic Honesty and Honor Code Documents / Akademik Dürüstlük ve Etik Tüzüğü Bilgi ve Belgeler
saatre
Robert College Honor Code / Robert Kolej Etik Tüzüğü
RC Honor Code Quiz / RC Etik Tüzüğü Testi
Steps to Preventing Plagiarism in the Classroom
Is this Plagiarism? / Bu intihal midir?
Citation and Reference Guides / Alıntı ve Kaynakça Oluşturma Rehberi
Parenthetical Citations / Metin İçi Kaynak Gösterimi